Nohejbalový oddíl TJ Dynamo Pardubice pořádá

1. ročník turnaje dvojic

 

Termín konání: 29. 3. 2008 (sobota) od 9:00 hod.

Prezence a rozlosování: od 8:00 – 8:30. hod

Místo konání: střední stavební škola v Rybitví – Pardubice

Ředitel turnaje: Roman Kopáček

Závazné přihlášky přijímá do 25. 3. 08 (úterý) Roman Kopáček: tel.777 988 026, e-mail: OskarKopacek@seznam.cz

Hrací systém:  3 dopady – do turnaje bude přijato prvních 12 přihlášených. Jedno hřiště.

Startovné:  každý hráč –100,- Kč (v tom je jedna klobása)

Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči pardubického okresu všech tří tříd okresních soutěží + neregistrovaní.

 

Po uzávěrce přihlášek v návaznosti na počet přihlášených bude proveden herní plán turnaje.

Ceny pro vítěze a občerstvení  zajistí pořádající oddíl.

 

 

 

V Pardubicích dne 25. února 2008

 

 

                                                                                 KOPÁČEK  Roman