TJ Slovan Chabařovice  - oddíl nohejbalu

 

Vás zve na

 

 

 

 


    1 6.    T U R N A J    T R O J I C                           

 

 

 

 

Stadion TJ Slovan  Chabařovicee

v pátek 26. června 2009 od 17:00 hodin

 

 

Startovní podmínky :

n     pouze trojice mužů

n     kategorie :  

·           ELITE - registrovaní hráči včetně okresních soutěží

·           AMATÉR - neregistrovaní hráči, kteří nehrají a nehráli žádnou pravidelnou soutěž, ženy, žáci bez ohledu na registraci r.nar. 1994 a mladší a veteráni r.nar. 1949 a starší

n     hráč může v turnaji startovat pouze za původně přihlášené družstvo,  družstvo může mít 1 náhradníka

n     míče dodává pořadatel

 

Hrací systém :

n     hraje se podle platných pravidel nohejbalu a dle tohoto dokumentu

n     kategorie ELITE hraje na 2 dopady, kategorie AMATÉR hraje na 3 dopady

n     systém soutěže bude vyhlášen po skončení presentace družstev přizpůsobený časovému rozvrhu

n     během turnaje si pořadatel vyhrazuje právo uzpůsobit hrací systém podle vzniklé situace

n     rozhodující pořadí v tabulce :  body, vzájemné utkání, celkové skóre

 

Časový rozvrh turnaje :

n     začátek turnaje je stanoven na 17:00 hod.

n     presentace družstev je od 16:15 do 16:55 hod.

 

Startovné a ceny :

n     startovné ve výši 300,- Kč kategorie ELITE / 150,- Kč kategorie AMATÉR

n     pořadatel zajistí ceny pro první 3 družstva obou kategorií

 

Organizace :

n     organizaci turnaje zajistí pořadatel

n     pořadatel vyzve nehrající družstvo k zajištění rozhodčího

n     přihlášky družstev osobně u Vlast. Pabiána, Za stadionem 657,40317 Chabařovice, MOBIL 774861273, e-mail v.pabian@nohejbal.org

 

 

T ě š í m e    s e    n a    V a š i    ú č a s t   ! ! !