Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěžní komise PARDUBICE

TS Pardubice, Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE

Sekretář svazu: Hlobil Tomáš

tel.: 466 511 877, fax/záznamník: 466 513 177, e-mail: tspce@iol.cz

 

Předseda VV ONSK Pardubice: Martin Suchánek

tel.: 466824088, 724401623, e-mail: martin.suchanek@synthesia.cz

 

Zápis č. 2007/02

Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 12.11.2007 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OVV TS Pardubice

 

 

Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2007 a výhled na rok 2008

 

Stručně k jednotlivým bodům:

-         vyhlášení vítězů za jednotlivé třídy a předání cen

-         zhodnocení soutěže

-         vítěz III.třídy Nemošice postupuje do vyšší soutěže, poslední družstvo z II. třídy SK Borek sestupuje

-         z důvodu možnosti vyššího počtu družstev ve třídách – hlavně I. a II. – je pravděpodobnost vložení jednoho hracího dne (neděle); v letošním roce s vložením jedné neděle na konci dubna problém nebyl

-         počty družstev ve třídách v ročníku 2008 budou dle přihlášených družstev do soutěže a  do tříd.

-         avizované změny: sloučení družstev Olympik a Slovan, následně rozdělení na „A“ a „B“, přičemž „A“ bude v okres třída I. a „B“ v okres třída II., družstvo dorostenců Lokomotiva bude startovat ve Slovan „A“ a za Mnětice v soutěži kraj Pardubice, je možnost tohoto družstva hrát dorosteneckou ligu

-         družstvo TJ Synthesia vstupuje do členské základny SKDH Trnová, ovšem z titulu dotací a dalších vazeb na TJ Synthesia jako organizace zajišťující chod více sportů, zůstává u svého původního názvu, nicméně pro okresní nohejbalové soutěže budou družstva Trnová „A“, TJ Synthesia a Trnová „C“ vystupovat jako jeden oddíl

-         schvaluje se start hráče Pavla Kopa za družstvo Holice „A“, přestože mu končí dorostenecký věk a s největší pravděpodobností bude v příštím roce hrát za některé z prvoligových družstev (Modřice)

-         výboru se ukládá za úkol vložit do propozic termín třech dnů, kdy lze soupeři oznámit, že se družstvo k utkání nedostaví s požadavkem na odložení utkání, pokud je k odložení vůle - je na dohodě vedoucích oddílů (ustanovení má zamezit sporům, kdy v hrací den nebo den předem chce jeden oddíl utkání odložit a druhému se to tzv. nehodí)

-         do I. třídy má právo postupu Slavoj Kunětická hora „A“ a další, kteří chtějí hrát soutěž na dva dopady

-         vznesena výzva k oddílům ohledně zapojení mládeže do nohejbalu

-         v diskuzi byla vznesena otázka ohledně družsta „A“ a „B“ jednoho oddílu v jedné třídě – není problém, tato dvě družstva první kolo odehrají spolu, následně se střídají tak, že v hrací den jedno hraje venku a druhé doma.

-         přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek bude 29.2.2008

 

 

Jednání ukončeno v 18:00 hod.

Zpracoval:  Suchánek