Soupeři je povoleno přijmout podání před dopadem na zem. Učiní-li tak, musí přijímající

strana míč zahrát povoleným způsobem alespoň ještě jednou, jinak ztrácí bod.