O ředickou kachnu  - Dolní Ředice

Dne 1. 10. 2022 (Sobota)
Místo konání: Dolní Ředice.
Prezence: 08:30, začátek 09:00 hod.
Startovné 300.- Kč / trojice

Na 2 kurtech s umělým povrchem na 3 dopady dle ČNS.

Cena pro vítěze: posvícenská kachna
Občerstvení zajištěno v hostinci U Desatera.
Kontakt: Martin Nešetřil – 777 857 977.

Přihlášky do 29. 9. 2022