Posvícenský turnaj trojic  - Dolní Ředice

Dne 4. 10. 2014 (Sobota)
Místo konání: Dolní Ředice.
Prezentace: 08:30, začátek 09:00 hod.
Na 2 kurtech s umělým povrchem na 3 dopady dle ČNS.

Cena pro vítěze: posvícenská kachna
Občerstvení zajištěno v hostinci U Desatera.
Kontakt: Martin Nešetřil – 777 857 977.

Přihlášky do 30. 9. 2014