11.05.2024 (Sobota)

Mnětice, sportovní areál

Memoriál Milana Topolského

Prezence od 8:30, začátek v 9:00

2 kurty

Trojice / 3 dopady

Úroveň okres - kraj

Startovné 400,- Kč za tým

Kontakt: Robert Šlor – 605 176 866, robertslor@seznam.cz,

Přihlášky posílejte do 9. 5.

Občerstvení zajištěno přímo v areálu.

Fotky z roku 2011, 2013 a 2014,

2015, 2016, 2017.