13.05.2017 (Sobota)

Mnětice, sportovní areál

Turnaj Osvobození

Prezentace od 8.30, začátek v 9.00

2 kurty

Trojice / 3 dopady

Startovné 300,- Kč za tým

Kontakt: Petr Urban – 602 413 025

urbani.starocernsko@seznam.cz

Přihlášky posílejte do 10. 5.

Občerstvení zajištěno přímo v areálu.

Fotky z roku 2011, 2013 a 2014,

2015, 2016.