08.06.2013 (So)

Mnětice, sportovní areál

Turnaj trojic – veteráni 45 a výš (ročník 1968 a starší)

Výjimkou může být 1 hráč nad 40 (ročník 1973 a starší),

ale v tom případě musí být průměr celé trojice nejméně 45 let (dle ročníku narození)

prezentace od 8.30, začátek v 9.00

2 kurty

3 dopady

startovné 300.- Kč/družstvo

přihlášky posílejte do 5.6. (nutné kvůli zajištění občerstvení!!!)

občerstvení zajištěno přímo v areálu

Kontakt: Robert Šlor – 605 176 866, robertslor@seznam.cz

Fotky z ročníku 2010, 2011, 2012.

Videa 2011 – nástup a zápasy, finále a vyhlašování vítězů,

videa 2012 - finále3. místo2SF1SFskupiny.