MALÝ KAPR CUP - turnaj trojic

Dne 11. 2. 2017 (So)
Místo konání: Pardubice – Poděbradská 94

Parkování a vchod - mapa
Prezentace: do 8:30, začátek 9:00 hod.
Startovné: 450 Kč/trojice

1 kurt na 3 dopady dle ČNS.
Občerstvení zajištěno.

Kontakt: Jaroslav Štika – 604 612 113

Jaroslav Pucek – 777 617 171.
Přihlášky do 8. 2. 2017 – pouze přihlášené trojice.

Maximálně 10 družstev.