Pozvánka                         
    na  
15. ročník nohejbalového turnaje trojic   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Termín: sobota 5.2.2011   
Místo: tělocvična základní školy v Hronově ( u náměstí )   
Rozpis: 8,00 - 8,30 hod. presentace družstev   
8,30 zahájení turnaje   
16,30 Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků   
Ceny: družstva na předních místech obdrží věcné ceny   
Startovné: startovné za družstvo činí 300 Kč   
Přihlášky: písemně, telefonicky a e-mail do 1.2.2010   
Adresa: Vladislav Friml, Velké Petrovice 38, 549 54   
Tel.: 491 541 140, 607 936 059   
E-mail: friml.v@seznam.cz , erosspanter@seznam.cz   
Občerstvení zajištěno v prostorách tělocvičny   
Srdečně zvou pořadatelé