Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2022

 

 

Pro okresní soutěže, vyjma níže uvedených úprav, platí v plném rozsahu Soutěžní řád nohejbalu a Pravidla nohejbalu

vydané Českým nohejbalovým svazem.

 

Výkonný výbor ONS Pardubice vypisuje soutěže I., II., a III. třídy.

 

POSTUPY

I. třída – do vyšší soutěže postupuje družstvo, které se po odehrání všech utkání dle rozlosování umístilo na prvním místě

II. třída – do I. třídy postupuje družstvo, které se po odehrání všech utkání dle rozlosování umístilo na prvním místě

III. třída – do II. třídy postupuje družstvo, které se po odehrání všech utkání dle rozlosování umístilo na prvním místě

 

SESTUPY

I. třída – družstvo, které se po odehrání všech utkání dle rozlosování umístí na posledním místě, sestupuje do II. třídy

II. třída – družstvo, které se po odehrání všech utkání dle rozlosování umístí na posledním místě, sestupuje do III. třídy

III. třída – nesestupuje se

 

Postupy, sestupy – doplnění

Pokud z vyšší soutěže sestupuje družstvo do ONS Pardubice, sestupuje do I. třídy.

V případě, že dojde k tzv. „přeplnění“ jedné ze tříd družstvy a soutěž by nešla regulérně odehrát, stanoví postup či sestup d

ružstev řídící orgán soutěže. V případě nenaplnění 1. nebo 2. třídy (10 družstev) oslovovat s nabídkou k účasti týmy umístěné

 do 3. místa v soutěži nižší, až poté sestupující družstvo z vyšší soutěže.

 

Postupy, sestupy – sezona 2021

I. třída – žádné družstvo nesestupuje do II. třídy,

II. třída – žádné družstvo nesestupuje III. třídy, do I. třídy postupuje NK Topol,

III. třída – do II. třídy postupuje družstvo SK Šamani Benešovice B a SK Nemošice

 

 

 

 

 

Níže uvedené úpravy Pravidel a Soutěžního řádu nohejbalu byly schváleny výkonným výborem ONS Pardubice

 

 

čl. 3.5 Pravidla           

Utkání družstev, která tvoří min. 6 hráčů se sestává ze vzájemných zápasů dvojic a trojic soupeřů o konečný výsledek v tomto stanoveném pořadí:

první trojice domácích                        první trojice hostů

druhá trojice domácích           druhá trojice hostů

první dvojice domácích                      první dvojice hostů

druhá dvojice domácích                     druhá dvojice hostů

třetí dvojice domácích            třetí dvojice hostů

první trojice domácích                        druhá trojice hostů

druhá trojice domácích           první trojice hostů

 

Zápasy dvojic a trojic se hrají na dva vítězné sety. Za vítězství v zápase dvojic a trojic získává vítězné družstvo tzv. zápasový bod.

Utkání končí odehráním všech sedmi zápasů, v případech daných SŘN lze utkání ukončit dosažením rozhodujícího čtvrtého zápasového bodu jedním družstvem.

 

čl. 3.5 Pravidla          

V případě, že domácí družstvo nastoupí k utkání ve čtyřech nebo pěti hráčích, je pořadí jednotlivých zápasů následující:

první trojice domácích                        první trojice hostů

první dvojice domácích                      první dvojice hostů

druhá dvojice domácích                     druhá dvojice hostů

první trojice domácích                        druhá trojice hostů

 

Tři zápasové body za skrečované zápasy náleží družstvu hostů (sety 6:0, míče 60:0).

 

V případě, že hostující družstvo nastoupí k utkání ve čtyřech nebo pěti hráčích, je pořadí jednotlivých zápasů následující:

první trojice domácích                        první trojice hostů

první dvojice domácích                      první dvojice hostů

druhá dvojice domácích                     druhá dvojice hostů

druhá trojice domácích                       první trojice hostů

Tři zápasové body za skrečované zápasy náleží družstvu domácích (sety 6:0, míče 60:0).

 

doplněk k čl. 3.12.3 SŘN – není čekací doba, opožděný nástup sestavy má za následek skreč ve prospěch soupeře a okamžitě následuje další zápas

 

Obecné úpravy

1 Počet dopadů míče do herního pole – všechny tři okresní třídy tři dopady míče.

2 Třetí (rozhodující) set se začíná standardně od stavu 0:0.

3 Nasazování sestav v utkání střídavé: první trojici nasazují hosté, druhou trojici domácí atd.

4 Pokud není delegován licencovaný rozhodčí nebo se soupeři nedomluví na kvalifikovaném rozhodčím pro celé utkání,

probíhá nasazení rozhodčích k jednotlivým zápasům střídavě: první trojici rozhodují hosté, druhou trojici domácí atd.

5 V případě nezpůsobilosti hřiště odehrát utkání v tělocvičně, je-li tato možnost.

6 Odložené nebo nedohrané utkání se odehraje na tom samém hřišti hned nejbližší neděli od 15:00 hod. V případě nepřízně počasí atd.

je dalším termínem neděle následující. Pokud se obě družstva domluví na odehrání utkání v jiném termínu či čase (nejpozději ale do 14 dnů

 od termínu daného rozpisem soutěže), domácí družstvo má povinnost o tomto termínu informovat STK (mail nohejbal-pardubice@seznam.cz nebo SMS).

 V případě neodehrání utkání do neděle příslušného týdne utkání nebo v nahlášeném náhradním termínu je utkání kontumováno 0:7

v neprospěch družstva, které žádalo o odložení!  V případě kontumace je družstvu po skončení základní části soutěže odebrán v tabulce -1 bod.

V situaci, kdy STK neobdrží informaci o změně termínu utkání a výsledek do neděle příslušející týdnu, kdy mělo být utkání odehráno

dle Rozpisu soutěže, bude utkání kontumováno 0:7 v neprospěch domácího družstva. V případě kontumace je družstvu po skončení

základní části soutěže odebrán v tabulce -1 bod.

Utkání je kontumováno 0:7 v neprospěch domácího družstva i v případě, že domácí družstvo nedodá zápis o utkání do termínu stanoveného

v termínové listině pro příslušný rok. V případě kontumace je družstvu po skončení základní části soutěže odebrán v tabulce -1 bod.

Utkání je možné také předehrát, termín musí domácí družstvo zaslat STK.

 7 V případě žádosti družstva o odložení utkání lze tuto žádost na vedoucího druhého družstva podat nejpozději tři pracovní dny předem,

neznamená to však, že vedoucí druhého družstva musí s touto žádostí souhlasit.

8 Soupisku družstva mít k dispozici k předložení vedoucímu družstva soupeře.

9 Hráči jsou povinni na žádost rozhodčího či vedoucího družstva předložit průkaz totožnosti, na kterém je fotografie hráče (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

10 Přestupní termín – 1. 2. - 28. 2., 1. 7. – 31. 7.

11 Termín pro ukončení hostování – do 30. 6.;, hostování se řídí čl. 3.4. SŘN

12 Přihlášky do soutěže – 1. 2. - 28. 2., placení startovného 1. 2. – 28. 2. (pouze na účet)

13 Soupisky, výjimky pro hráče – 1. 2. – 27. 3.

14 Hráč uvedený na soupisce družstva nohejbalu je z pohledu VV ONS Pardubice členem družstva nohejbalu, na jehož soupisce je hráč uveden.

15 Žádosti o přípisy hráče na soupisku hlásí vedoucí oddílu STK e-mailem nebo SMS.

16 V průběhu soutěže příslušné třídy nelze připisovat na soupisku hráče uvedené na soupisce v registru ČNS pro příslušný rok.

17 V okresních soutěžích je zakázán start hráčů kategorie mužů uvedených na soupisce ligového družstva s výjimkou odchovanců pardubických soutěží.

O výjimku nutno požádat písemně u ONS Pardubice. Z důvodu zavedení systému play-off / play-out, mohou hráči startující na tuto výjimku 

nastoupit v play-off / play-out pouze v případě, že za daný oddíl odehrají nadpoloviční většinu utkání v základní části soutěže.

18 Fluktuace – na soupisce „A“ družstva příslušného oddílu mohou být před začátkem sezony uvedeni max. 3 hráči s označením „F“

(tito jsou zároveň uvedeni na soupisce „B“ družstva jako stálí hráči).

19 Kvůli umožnění hráčského vývoje může hráč do věku 19 let (dle roku narození v příslušném soutěžním roce) se souhlasem mateřského

 oddílu hostovat za jiné oddíly ve všech třídách ONS Pardubice (v každé třídě ale pouze za jeden oddíl).

20 Hráč ve věku 50(+), dle roku narození v příslušném soutěžním roce, může odehrát libovolný počet utkání za všechna družstva (A, B, C)

 stejného oddílu a nebude počítán do počtu 3 povolených fluktuantů.

Tento bude zapsán na všech soupiskách příslušného oddílu a označen ve sloupci „Veterán“ písmenem „V“.

21 Čekací doba na soupeře při zahájení utkání není.

22 Problematika servisu na hřištích s oplocením, resp. s oplocením blíže, než je stanovený herní prostor. Platí každý servis, který je

v souladu s Pravidly nohejbalu. Hráči mohou využít možnosti příjmu servisu z voleje a dle Pravidel ho mohou i přímo vrátit k soupeři bez dalšího dotyku spoluhráče.

 

23 Přihlášku do soutěže, soupisku družstva, přestupní lístek, hostování, žádost o výjimku pro hráče – posílat na mail nohejbal-pardubice@seznam.cz

 

24 Zápisy z utkání – nedílnou součástí Propozic je dokument „Zápisy o utkání a hlášení výsledků utkání soutěží ONS Pardubice

 (na nohejbal-pardubice.com\zákl. dokumenty), který stanovuje postupy a sankce pro zasílání výsledků a zápisů o utkání. Domácí družstvo

 posílá na mail zapisypardubice@seznam.cz – nejpozději následující den po utkání. Návod k vyplnění na webových stránkách .

Zápis vyplnit a poslat i v případě kontumovaného utkání.

 

25 Výsledek utkání – domácí družstvo poslat SMS na tel. č. 773 170 867 – nejpozději do 22:00 v den utkání.

V případě přerušení či odložení utkání poslat SMS s tímto údajem.

 

26 Turfy – nepovolená obuv pro hru na antukovém a šotolinovém povrchu.

 

27 Začátky utkání – v měsících duben-červen v 17:00 hodin, v měsících srpen-září v 16:30 hodin. V neděli vždy v 15 hodin.

Pokud se družstva dohodnou na jiném času zahájení utkání, nahlásí to na mail nohejbal-pardubice@seznam.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémy soutěží

 

I. třída                      

V soutěži nastoupí 10 družstev, která v období duben-červen odehrají základní část, tedy utkání systémem každý s každým.

Prvních osm družstev postupuje do play-off. Čtvrtfinále a semifinále play-off se hraje na dvě vítězná utkání, přičemž první a případné třetí rozhodující utkání se hraje na hřišti lépe umístěného družstva po základní části. Poražení čtvrtfinalisté hrají dále na dvě utkání, přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře postaveného družstva po základní části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Vítězná družstva těchto dvojutkání postupují k souboji o konečné 5. místo. Poražená družstva těchto dvojutkání postupují k souboji o konečné 7. místo. První utkání se hrají na hřišti hůře postaveného družstva po základní části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Poražení semifinalisté sehrají utkání o konečné 3. místo na hřišti lépe umístěného družstva po základní části. Finálové utkání je hráno formou superfinále. Superfinále rozhoduje rozhodčí s platnou „C“ licencí rozhodčího.

Družstva na devátém a desátém místě po základní části postupují do play-out. Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případné třetí rozhodující utkání se odehraje na hřišti devátého družstva po odehrání základní části soutěže.

Termíny a místa utkání upřesňuje Termínový kalendář a Rozlosování soutěže.

 

II. třída        

V soutěži nastoupí 10 družstev, která v období duben-červen odehrají základní část, tedy utkání systémem každý s každým.

Prvních osm družstev postupuje do play-off. Čtvrtfinále a semifinále play-off se hraje na dvě vítězná utkání, přičemž první a případné třetí rozhodující utkání se hraje na hřišti lépe umístěného družstva po základní části. Poražení čtvrtfinalisté hrají dále na dvě utkání, přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře postaveného družstva po základní části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Vítězná družstva těchto dvojutkání postupují k souboji o konečné 5. místo. Poražená družstva těchto dvojutkání postupují k souboji o konečné 7. místo. První utkání se hrají na hřišti hůře postaveného družstva po základní části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Poražení semifinalisté sehrají utkání o konečné 3. místo na hřišti lépe umístěného družstva po základní části. Finálové utkání je hráno formou superfinále.

Družstva na devátém a desátém místě po základní části postupují do play-out. Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případné třetí rozhodující utkání se odehraje na hřišti devátého družstva po odehrání základní části soutěže.

Termíny a místa utkání upřesňuje Termínový kalendář a Rozlosování soutěže.

 

 

III. třída

V soutěži nastoupí 7 družstev, která v období duben-září odehrají základní část, tedy utkání systémem dvoukolově každý s každým. Play-off se nehraje.

Termíny a místa utkání upřesňuje Termínový kalendář a Rozlosování soutěže.

 

 

 

Hodnocení soutěží

I. , II. a III. třída

V průběhu soutěže o pořadí družstev rozhoduje průběžná tabulka:

V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoli místě:

- vyšší rozdíl zápasových bodů ze všech utkání

Na konci základní části soutěže o pořadí družstev rozhoduje konečná tabulka:

V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoli místě:

- vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných utkání

- vyšší rozdíl zápasových bodů ze vzájemných utkání, v případě, že se jedná o dvě a více družstev

- vyšší rozdíl setů ze vzájemných utkání

- vyšší rozdíl míčů ze vzájemných utkání

- ve stejném pořadí ze všech utkání

- los

 

Ostatní 

Informace ohledně nohejbalu a nohejbalového dění jsou pravidelně zveřejňovány na internetu na stránce pardubického nohejbalu www.nohejbal-pardubice.com.

 

8. 3 2022

                                        Zpracoval:  VV ONS Pardubice

Ověřil: Roman Kopáček, předseda VV ONS Pardubice