Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěžní komise PARDUBICE

TS Pardubice, Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE

Sekretář svazu: Hlobil Tomáš

tel.: 466 511 877, fax/záznamník: 466 513 177, e-mail: tspce@iol.cz

 

Předseda VV ONSK Pardubice: Martin Suchánek

tel.: 720620898, e-mail: martin.suchanek63@seznam.cz

 

Zápis č. 2013/02

Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 18. 11. 2013 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OVV TS Pardubice

 

 

Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2013, vize-návrhy pro bezproblémový start a průběh soutěže v roce 2014

 

Přítomni

Výbor: Martin Suchánek, Robert Šlor, Jaroslav Hrdý

Za oddíly: Kosek (Kučerka), Kopáček, Hezina (Dynamo Pardubice), Šlor (Mnětice), Dubišar, Musil (Trnová), Beskyba (Klenovka), Kukla (Hůrka), Zajíc, Kašpar (Borek), Hrdý (Rotr).

Host: Václav Linhart (Bořice)

 

Na úvod setkání věnovali přítomní vzpomínku hráči Trnové Karlu Dušánkovi, který zemřel ve věku 62 let ve čtvrtek 14. 11. 2013.

 

M. Suchánek převzal finanční agendu ONS po T. Hlobilovi (ČSTV), který odešel do důchodu. Přítomní byli seznámeni se stavem hospodaření v roce 2013.

 

Na základě dotazu SK Dražkovice vysvětlil M. Suchánek problematiku případné účasti některého družstva v kvalifikaci o 2. ligu. Bez zřízení plnoprávné krajské soutěže Pardubického kraje nebo účasti družstva v soutěži jiného kraje (za přesně stanovených podmínek) se nelze kvalifikace zúčastnit.

 

Téma č. 1: Vyhodnocení soutěže okresu Pardubice 2013

Sezóna 2013 proběhla bez větších problémů a bez protestů. Umístěná družstva převzala ocenění (diplomy, poháry, míče, finance).

 

Téma č. 2: Přijetí NK  Bořice (okres Chrudim) do soutěže okresu Pardubice

Na základě ankety mezi všemi družstvy pardubické soutěže je družstvo NK Bořice přijato pro rok 2014 do 3. třídy okresu Pardubice. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti do Bořic pro některá družstva bude čekací doba při případném zpoždění upřesněna v Propozicích soutěže 2014.

 

Téma č. 3:  Problematika 2dopadové soutěže pro 1. třídu

Přestože většina družstev 1. třídy na jaře 2013 deklarovala svoji ochotu hrát soutěž v roce 2014 na 2 dopady, je do 28. 2. 2014 vyhlášena anketa, která dá na tuto otázku konečnou odpověď. Vedoucí družstev 1. třídy tuto problematiku prodiskutují se VŠEMI svými hráči a zašlou M. Suchánkovi výsledek za družstvo spolu s přihláškou do soutěže 2014.

 

 

 

 

Téma č. 4: Problematika výjimky startu starších hráčů

Do 31. 12. 2013 oznámí vedoucí všech družstev (tedy A i B zvlášť) odpověď na otázku, s jakou věkovou kategorií pro výjimku souhlasí, případně že vůbec nesouhlasí.

Návrh: hráč, který v příslušném soutěžním ročníku dosáhne věku 50 nebo 55 nebo 60 let (dle roku narození) může odehrát libovolný počet utkání za všechna družstva (A, B, C) stejného oddílu (např. Sokol Mnětice). Hráč je zapsán pouze na jedné ze soupisek (nejlépe v tom družstvu, kde se předpokládá největší účast v utkáních). Seznam hráčů, kterých se toto pravidlo soutěžního řádu týká, bude kvůli případné kontrole vyvěšen na okresním webu. Pro přehled připojujeme seznam hráčů z letošních soupisek, kterých by se tento návrh týkal v roce 2014.

 

 

Obecné: přihlášky do soutěže do konce února 2014, soupisky taktéž, rozpis soutěží a postupy a sestupy budou řešeny po zkompletování přihlášek a soupisek oddílů. Předpoklad počtu družstev v soutěžích přibližně jako v roce 2013, tj. 10 + 10 + 10 družstev.

 

Přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek: 28. 2. 2014

 

Zaplacení startovného (500,- Kč za družstvo) a předání odsouhlasených soupisek proběhne 24. 3. 2014 od 16:30 v zasedací místnosti OVV TS Pardubice – ČSTV Pernerova ul.

 

Jednání ukončeno v 17:30 hod.

Zpracoval:  Suchánek - Kosek