Vážení členové Českého nohejbalového svazu!

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o co nejvyšší účast na mimořádné valné
hromadě našeho svazu, kterou jsem byl nucen svolat s ohledem na zásadní
změny v mezinárodním hnutí. Jak jsem již předeslal na poslední valné
hromadě v prosinci 2009, je nutné rozhodnout o setrvání či vystoupení ze
současné mezinárodní federace a potvrdit následný vstup do nově vznikající
světové organizace nohejbalu. Účast Vašich zástupců na této valné hromadě
je velmi žádoucí, protože jsme poslední zemí již vzniklé Evropské
nohejbalové asociace, která oficiální cestou nerozhodla o svém postoji.
Slovensko, Francie, Švýcarsko, Katalánsko a Baskicko – to je výčet zemí,
které již prostřednictvím svých vrcholných orgánů rozhodly o vystoupení
z FIFTA a vstupu do nově vznikající UNIF. Zakládající kongres UNIF je
svolán na 16.října 2010 do Ženevy a já pevně věřím, že my Češi nebudeme
chybět mezi ostatními zeměmi nového věku nohejbalu ve světě. Jakékoliv Vaše
otázky jsem připraven zodpovědět nejen na valné hromadě, ale kdykoliv také
prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty. 737 224 396 nebo klenik
@scnb.cz

Děkuji za pozornost a těším se na setkání s Vámi v Praze!

Kamil Kleník
Prezident ČNS

Podkladové materiály jsou přiloženy k této zprávě a také umístěny na
www.nohejbal.org